Trwa ładowanie proszę czekać ...

Rodzaje pomiarów geodezyjnych

12 lutego 2018

Warto zauważyć, że w nauce geodezji stosuje się trzy główne rodzaje pomiarów, jakie możemy wykonać. Pierwsza grupa to wszystkie pomiary poziome przez specjalistów nazywane sytuacyjnymi. Dzięki nim możemy, określić wzajemne położenie na mapie odpowiednich szczegółów terenowych, co w praktyce sprawdza się idealnie. Drugą taką grupą są pomiary dotyczące ukształtowania powierzchni Ziemi. Tego typu pomiary wysokościowe pozwalają nam stwierdzić ukształtowanie danego terenu i wszystko to, co zostaje w tym wypadku stwierdzone, ma swoje odzwierciedlenie na specjalnych mapach, jakie tworzą geodeci. Ostatnią grupą pomiarową jest sposób mieszany, który jest połączeniem dwóch poprzednich rodzajów. Fachowo nazywamy te pomiary sytuacyjno-wysokościowymi. W ten sposób w wyniku poszczególnego pomiaru na mapie umieszcza się układ szczegółów terenowych oraz określoną rzeźbę terenu co mimo to ma bezpośrednie znaczenie.

Jak wykonywać pomiary

Dzisiaj współczesne pomiary wykonuje się z wykorzystaniem niwelatora bądź tachimetru niektórzy stosują nawet łaty niwelacyjne. Pomiar musi być wykonany co najmniej przez dwie osoby. Jedna ma za zadanie odczytać dane z samego urządzenia, druga koryguje ustawienie łaty tak, aby znajdowała się ona w odpowiednim miejscu. W ten sposób mimo pojedynczego ustawienia możemy bez problemu wykonać wiele różnych pomiarów. Zawsze ostatni odczyt pomiarowy kończy ciąg niwelacyjny. Pamiętajmy o tym, aby podczas pomiarów w żadnym wypadku nie poruszyć niwelatora, ponieważ może to sprawić, że odczyt będzie po prostu błędny. Z kolei pomiary sytuacyjne zwane tachimetrią pozwalają nam wyznaczyć odpowiednie położenie punktów znajdujących się na płaszczyźnie. Wszystkie wyniki pomiarów muszą być odpowiednio zapisywane w dzienniku tachimetrycznym. W ten sposób dzięki pomiarom można dokonać określony szkic terenu. Mówimy tu przede wszystkim o tradycyjnych czy innych pomiarach, jakie tylko możemy wykonywać. Pamiętajmy, że dzięki tym pomiarom będziemy w stanie radzić sobie z tworzeniem map.