Trwa ładowanie proszę czekać ...

Rodzaje terminy badań instalacji elektrycznych

12 marca 2018

Dzisiaj przegląd instalacji elektrycznej ma na celu ustalenie stanu technicznego urządzenia oraz jego bezpieczeństwa. W to wszystko uwzględnia się również potencjalne zagrożenie pożarowe, jakie może stwarzać dana instalacja. Dzięki takim okresowym badaniom ludzie mogą być pewni, że dana instalacja jest bezpieczna w eksploatacji. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o sprawdzenie, czy system nie ma luk, ale także o pomiary konkretnych parametrów technicznych. Wszystkie te czynności są potrzebne w utrzymaniu właściwego stanu działania całej instalacji.

Badania

Zawsze po wykonaniu instalacji przeprowadzone są badania odbiorcze. Robi się to jeszcze zanim dana instalacja zostanie oddana do użytku. Dokonuje się między innymi próby całego układu a wszystko na podstawie normy PN-HD 60364-6:2008. Badania odbiorcze pozwalają bez problemu sprawdzić, czy faktycznie dany układ nadaje się do użytku codziennego. Chodzi tu głównie o to, aby całość spełniała normy i przepisy, jakie funkcjonują obecnie w naszym kraju.

Co z badaniami

Prawidłowo działanie układu powinno zostać objęte badaniami okresowymi. Według norm takie badania należy, powtarzać przynajmniej raz na pięć lat a wszystko opisują przepisy, występujące w prawie budowlanym. W trakcie takich badań bada się między innymi rezystancje izolacji oraz skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku poważniejszej awarii. W przypadku rezystancji izolacji urządzeń odbiorczych należy je badać w terminach, które widnieją w instrukcji eksploatacji danego urządzenia. W oględzinach instalacji należy zwrócić uwagę na poprawność oznaczeń przewodów neutralnych i ochronnych oraz na sprawdzenie wszystkich zabezpieczeń chroniących człowieka przed porażeniem elektrycznym. Najważniejsza jednak w tym wypadku jest ogólna ocena stanu technicznego poszczególnych urządzeń, przede wszystkim trzeba zwracać uwagę, na fizyczne uszkodzenia. Jeśli zaobserwujemy takie zmiany, należy je zgłosić, ponieważ urządzenie nie jest już takie bezpieczne dla użytkownika.